MENU
Sale konferencyjne i teatry

Zrównoważony i zaprojektowany z materiałów wielokrotnego użytku

Konferencja ONZ poświęcona zmianom klimatu została uznana za najbardziej przyjazne środowisku wydarzenie

Zadanie
Konferencja Klimatyczna COP23, w której uczestniczyło prawie 29 000 osób, w tym tysiące przedstawicieli instytucji rządowych i światowych mediów, odbyła się w Bonn w Niemczech. Przedstawiciele ponad 200 rządów, w tym także francuski prezydent Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel, w trakcie dwóch tygodni wzięli udział w kluczowych spotkaniach i dyskusjach dotyczących zmian klimatycznych.

Organizatorzy COP23, 23. Konferencji Stron Organizacji Narodów Zjednoczonych, postanowili, że wydarzenie będzie najbardziej ekologiczną konferencją zorganizowaną przez ONZ, stawiając zrównoważony rozwój jako priorytet.

Budowę tymczasowego centrum konferencyjnego na potrzeby tego wydarzenia zlecono firmie Neptunus ze względu na bogate doświadczenie w zapewnianiu infrastruktury podczas międzynarodowych eventów, w tym wcześniejszych konferencji ONZ dotyczących zmian klimatycznych w Bonn, Kopenhadze i Warszawie; Szczytu Energetyczno-Klimatycznego w Szwajcarii, a także tymczasowego centrum kongresowego podczas prezydencji UE w Amsterdamie, z którego korzystano przez sześć miesięcy.

Rozwiązanie
Technicy Neptunusa wznieśli dwa tymczasowe budynki typu Evolution, obejmujące łącznie ponad 15 000 metrów kwadratowych. Powierzchnia utworzyła tymczasowe centrum konferencyjne, które zostało zdemontowane po imprezie i ponownie wykorzystane w innym miejscu.

Hale Evolution firmy Neptunus mają wygląd i charakter stałego budynku, ale są w pełni odnawialne i zaprojektowane z materiałów wielokrotnego użytku. Największa hala, włączając metraż antresoli, zapewniła ponad 10 000 metrów kwadratowych głównie powierzchni wystawienniczej. Drugi tymczasowy budynek o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych mieścił sale konferencyjne i prywatne sale spotkań dla delegatów, w tym światowych liderów.

Firma Neptunus cieszy się bardzo dobrą reputacją dzięki dostarczaniu wysokiej jakości budynków tymczasowych, które można szybko wznosić i demontować. Jednocześnie powstają bezpieczne i wyjątkowo stabilne przestrzenie z izolowanymi ścianami i solidną podłogą, a także doskonałą izolacją dźwiękową i akustyką.

Wyzwanie
Zrównoważony rozwój był hasłem przewodnim dla organizatorów, którzy skupili się na tym, aby każdy element konferencji był jak najbardziej przyjazny środowisku. Z punktu widzenia Neptunusa była to łatwa do spełnienia prośba, ponieważ zrównoważony rozwój jest najwyższym priorytetem firmy. Neptunus dokłada wszelkich starań by eliminować niepotrzebne straty i ponownie wykorzystywać jak największą ilość materiałów.

Ponadto organizatorzy potrzebowali obiektu, który wyglądem nie odbiega od stałego budynku i może zostać szybko wzniesiony i zdemontowany. Ponieważ zaproszono wielu wybitnych polityków z całego świata, istotne było również to, aby przestrzeń stworzona przez Neptunusa była bezpieczna i mogła zapewnić komfortowe warunki pracy ogromnej liczbie osób.

Werdykt
Konferencja COP23 była pierwszą konferencją ONZ poświęconą zmianom klimatycznym, która otrzymała oficjalny certyfikat zgodności z normami środowiskowymi. Certyfikat EMAS (Eco-management Audit Scheme) potwierdził udaną i przyjazną dla środowiska organizację konferencji.

Ovais Sarmad, zastępca Sekretarza Wykonawczego ONZ ds. Zmian Klimatu, określił COP 23 jako „najbardziej ekologiczne wydarzenie w historii”. Powiedział, że osiągnięcie wysokiego wyniku w systemie EMAS podniosło poprzeczkę dla kolejnych konferencji ONZ.

Materiały wielokrotnego użytku wykorzystywane przez Neptunusa przyczyniły się do uzyskania wysokich not w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie osiągnęło również imponujące wyniki za eliminację zbędnych odpadów, ścisłą segregację śmieci, ekologiczny catering, transport, a nawet zużycie wody przez delegatów.

Neptunus Evolution COP 23 Bonn Tymczasowe
Neptunus Evolution COP 23 Bonn Tymczasowe
Neptunus Evolution COP 23 Bonn Tymczasowe
Neptunus Evolution COP 23 Bonn Tymczasowe

Zainteresowani tymczasowymi halami wystawienniczymi?