MENU

PARP

PARP - Neptunus Manufacturing Sp. z o.o

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Neptunus Manufacturing Sp. z o.o. w dniu 30.10.2020 r. podpisała umowę, na podstawie której otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”

  • cele projektu : Otrzymane dofinansowanie Spółka będzie mogła przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.
  • planowane efekty : Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19
  • wartość projektu: 210 660.54 zł
  • wkład Funduszy Europejskich: 210 660.54 zł

Więcej informacji?