Privacy Policy

Nasza firma nie zajmuje się sprzedażą, wymianą ani wynajmem żadnych danych osobowych osobom trzecim, chyba że otrzymamy na to Państwa wyraźną zgodę. W tej sprawie każdorazowo skontaktujemy się z Państwem.

Odnośniki

Na niniejszej stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki do innych stron, którymi nie zarządza firma Neptunus BV. Możliwe jest także, że na innych stronach internetowych zostaną umieszczone odnośniki do stron Neptunus BV. Firma Neptunus BV nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i realizację postanowień polityki prywatności na tych stronach. Firma Neptunus BV udostępnia powyższe odnośniki, aby zwiększyć przyjazność niniejszej strony dla użytkowników.

Firma Neptunus BV może dokonywać zmian polityki prywatności, gdy wystąpią zmiany w zakresie technologii wykorzystywanych przez firmę Neptunus BV na potrzeby komunikacji z Państwem. Informacje o zmianach zostaną podane za pośrednictwem strony, na której zamieszczona jest polityka prywatności.

Jeżeli mają Państwo uwagi, komentarze lub pytania odnośnie niniejszej polityki prywatności, prosimy o przekazanie ich nam za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na niniejszej stronie internetowej.

Statystyki strony internetowej

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizowania stron internetowych oferowanej przez firmę Google Inc. (zwaną dalej „Google”). Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie (plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze), które umożliwiają analizowanie strony internetowej pod kątem tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z tej strony. Informacje wygenerowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) są przekazywane i zapisywane przez Google na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje je do uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej, do sporządzania raportów na temat działania strony dla jej użytkowników oraz na potrzeby oferowania innych usług w odniesieniu do działania strony i korzystania z Internetu. Google ma prawo do przekazywania tych informacji osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane z mocy prawa lub gdy osoby te przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi, którymi dysponuje. Mogą Państwo zablokować działanie plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Zwracamy jednak Państwa uwagę na fakt, że w takim przypadku prawdopodobnie nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich możliwości oferowanych przez niniejszą stronę internetową. Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie informacji przez Google w przedstawiony powyżej sposób i w powyższych celach.