MENU

Privacy Policy

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI NEPTUNUS GROUP B.V.

Identyfikacja przedsiębiorstwa
Neptunus Group B.V.
spółka wpisana do rejestru Izby Handlowo-Przemysłowej pod numerem: 64983153

Dane kontaktowe
Nasza siedziba znajduje się przy Neptunuslaan 2 w Kessel.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:30 do 17:00 pod numerem telefonu: (+31) 077 462 24 44.

Dane osobowe
Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające identyfikację poszczególnych osób.

Podjęliśmy działania, by gromadzić możliwie jak najmniej danych osobowych.

Informacje ogólne
Spółka Neptunus dużą wagę przywiązuje do ochrony danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności pragniemy przekazać jasne i przejrzyste informacje na temat postępowania z danymi osobowymi.

Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować Państwu prywatność i z tego względu starannie obchodzimy się z danymi osobowymi. We wszystkich przypadkach spółka Neptunus przestrzega mających zastosowanie przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Oznacza to, że w każdym przypadku:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z celem, dla jakiego zostały przekazane; cele i rodzaje danych osobowych zostały opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności;
 • przetwarzanie Państwa danych osobowych pozostaje ograniczone wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do realizacji celów przetwarzania;
 • prosimy Państwa o wyraźną zgodę, gdy potrzebujemy jej do przetwarzania danych osobowych;
 • podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować Państwu ochronę danych osobowych;
 • nie przekazujemy danych osobowych innym stronom, chyba że jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały przekazane, lub posiadamy w tym zakresie prawny obowiązek;
 • znamy Państwa prawa w zakresie danych osobowych, informujemy o nich i je respektujemy.

Jako spółka Neptunus jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeżeli po zapoznaniu się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności mają Państwo pytania, prosimy o kontakt przy użyciu danych kontaktowych podanych w dolnej części dokumentu.

Google Analytics
Korzystamy z usługi Google Analytics celem gromadzenia danych o odwiedzających. Oznacza to, że mamy wgląd we wszystkie odwiedziny na naszej stronie internetowej. Jest to dla nas wewnętrzne narzędzie do sprawdzania skuteczności poszczególnych działań i analizy np. szczytowych okresów zamówień.

Anonimizujemy wszystkie adresy IP gromadzone za pośrednictwem Google Analytics. To oznacza, że nie przesyłamy do Google Analytics Państwa pełnego adresu IP. Przez to nie posiadamy konkretnej wiedzy na temat Państwa lokalizacji.

Klauzula opt-out dla Google Analytics
Aby całkowicie zablokować skrypt Analytics, można pobrać wtyczkę opt-out dla Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wtyczka sprawia, że Państwa wizyta nie jest wliczana do statystyk stron internetowych korzystających z Google Analytics.

Statystyki na serwerze
Nie prowadzimy statystyk na naszym serwerze. Wyłączyliśmy tę opcję w porozumieniu z dostawcą hostingu.

Nasz dostawca hostingu w ograniczonym stopniu gromadzi adresy IP odwiedzających. Adresów tych nie można uzyskać bezpośrednio przez stronę internetową. Postępowanie dostawcy hostingu wynika ze względów bezpieczeństwa. W przypadku ataku kluczowe jest bowiem namierzenie sprawcy. Możliwe jest to wyłącznie na podstawie adresu IP.

Analiza wizyty na stronie internetowej
Neptunus Group B.V. wykorzystuje pliki cookie i skrypty Google w celu anonimowej analizy korzystania z naszych stron internetowych, która umożliwia nam zwiększanie funkcjonalności i efektywności oraz wyświetlanie reklam. Cookie to niewielki plik tekstowy zapisywany podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie. Za odrębną zgodą wykorzystujemy również pliki cookie i skrypty Facebooka w celu umożliwienia społecznościowej integracji na naszej stronie internetowej. Tutaj dowiedzą się Państwo więcej na temat stosowanych przez nas plików cookie. Mogą Państwo zrezygnować z korzystania z plików cookie, wyłączając w przeglądarce internetowej funkcję ich zapisywania. Ponadto za pośrednictwem ustawień przeglądarki możliwe jest usunięcie wszystkich wcześniej zapisanych informacji.

Przetwarzanie danych osobowych klientów, dostawców i odwiedzających
Dane osobowe klientów, dostawców i odwiedzających przetwarzane są przez spółkę Neptunus na potrzeby realizacji następujących celów:

 • celów administracyjnych;
 • komunikacji na temat zleceń lub zaproszeń;
 • wykonania lub wydania zlecenia.

Podstawą dla tych danych osobowych jest:

 • uzgodnione zlecenie;
 • wykonanie działań komercyjnych na potrzeby działalności spółki Neptunus B.V.;
 • przekazywanie informacji zainteresowanym stronom.

Na potrzeby powyższych celów spółka Neptunus może prosić o podanie następujących danych osobowych:

 • imię;
 • przedrostek;
 • nazwisko;
 • (służbowy) numer telefonu;
 • (służbowy) adres e-mail.

Państwa dane osobowe zachowywane są przez spółkę Neptunus na potrzeby wyżej opisanego przetwarzania przez okres:

 

 • obowiązywania umowy i następnie wyłącznie na potrzeby administracji finansowej wymaganej przez prawo.

 

Przetwarzanie danych osobowych potencjalnych klientów, stron zainteresowanych i rzeczników interesów
Dane osobowe potencjalnych klientów i stron zainteresowanych przetwarzane są przez spółkę Neptunus na potrzeby realizacji następujących celów:

 • udostępnianie informacji w postaci biuletynów i ukierunkowanych kontaktów.

Podstawą dla tych danych osobowych jest:

 • ustna zgoda, wydanie wizytówki, użycie łącza w mediach społecznościowych lub zapis do biuletynu.

Na potrzeby powyższych celów spółka Neptunus może prosić o podanie następujących danych osobowych:

 • imię;
 • przedrostek;
 • nazwisko;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail.

Dane osobowe zachowywane są przez spółkę Neptunus na potrzeby wyżej opisanego przetwarzania przez okres:

 • uznawania osoby za potencjalnego klienta, zainteresowaną stronę lub rzecznika interesów.

Udostępnianie danych stronom trzecim
Możemy udostępniać przekazywane nam dane stronom trzecim, jeżeli jest to konieczne do realizacji wyżej opisanych celów.

Korzystamy z usług stron trzecich w zakresie:

 • prowadzenia administracji (finansowej);
 • sporządzania biuletynów i zaproszeń;
 • strony internetowej i rejestracji odwiedzin (analizy itp.).

 

Nigdy nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim bez zawarcia umowy o przetwarzaniu danych osobowych. Z tymi stronami (podmiotami przetwarzającymi) dokonujemy ustaleń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Ponadto nie udostępniamy przekazanych nam danych osobowych innym stronom, chyba że posiadamy w tym zakresie prawny obowiązek. Przykładem jest żądanie udostępnienia danych osobowych policji w ramach prowadzonego dochodzenia. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do współpracy i wydania żądanych danych. Ponadto możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim, jeżeli wyrażą Państwo na to pisemną zgodę. 

Na obszarze UE
Nie udostępniamy danych osobowych stronom spoza UE.

Małoletni
Przetwarzamy dane osobowe osób małoletnich (osób poniżej 16 lat) wyłącznie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodzica, opiekuna lub przedstawiciela prawnego.

Termin przechowywania
Spółka Neptunus przechowuje dane osobowe nie dłużej, niż to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały przekazane, bądź wymagane na mocy prawa.

Ochrona danych
Podjęliśmy odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem. Są to np. następujące działania:

 • wszystkie osoby, które w imieniu spółki Neptunus mogą zapoznawać się z danymi osobowymi, są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy;
 • stosujemy politykę loginu i hasła do wszystkich naszych systemów;
 • stosujemy pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, gdy są ku temu podstawy;
 • tworzymy kopie zapasowe danych osobowych w celu umożliwienia ich odtworzenia w razie incydentów fizycznych lub technicznych;
 • regularnie testujemy i oceniamy nasze działania;
 • nasi pracownicy są poinformowani o znaczeniu ochrony danych osobowych.

Prawa dotyczące danych osobowych
Mają Państwo prawo do wglądu, poprawiania lub usuwania udostępnionych nam danych osobowych. Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych (lub ich części) przez nas lub jednego z naszych podmiotów przetwarzających. Mają Państwo prawo zażądania przekazania przez nas Państwa danych osobowych Państwu lub bezpośrednio innej stronie. Przed wykonaniem któregoś z powyższych wniosków możemy zażądać od Państwa wylegitymowania się.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo prawo w każdej chwili ją wycofać.

Wnioski rozpatrywane są w terminie 4 tygodni.

Skargi
Jeśli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Będziemy ubolewać, jeśli nie uda nam się dojść do porozumienia. Zawsze mają Państwo prawo złożyć skargę w instytucji nadzorującej: Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens) w Holandii, gdzie znajduje się siedziba spółki Neptunus.

Pytania
W przypadku pytań lub uwag dotyczących naszego oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o kontakt. Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu: (+31) 077 462 2444 i adresem e-mail info@neptunus.eu.

Więcej informacji?