MENU

Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo iż firma Neptunus Group B.V. (spółka wpisana do rejestru Izby Handlowo-Przemysłowej pod numerem: 64983153) stworzyła swoją stronę internetową, dokładając wszelkich starań, aby informacje dostępne na niej były prawdziwe, nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za prawdziwość i/lub kompletność treści strony oraz za ich wykorzystanie i interpretację. Firma Neptunus Group B.V. nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w zakresie bezbłędnego i nieprzerwanego działania tej strony internetowej. Firma Neptunus Group B.V. nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą lub częściową niedostępność strony internetowej. Firma Neptunus Group B.V. nie ponosi odpowiedzialności za informacje oraz jakiekolwiek inne aspekty stron internetowych osób trzecich. Odnośniki lub przekierowania na inne strony internetowe lub do innych źródeł zostały umieszczone na stronie wyłącznie na potrzeby udostępnienia informacji użytkownikowi strony.
Wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do niniejszej strony internetowej przysługują wyłącznie firmie Neptunus Group B.V. lub jej dostawcom. Żadna część tej strony internetowej nie może być kopiowana ani publikowana bez uzyskania uprzedniego pozwolenia firmy Neptunus Group B.V. w formie pisemnej.
Sugestie, pytania lub uwagi odnośnie treści strony internetowej mogą Państwo przekazywać nam za pośrednictwem formularza w zakładce „Kontakt”. Prosimy również o informację, jeżeli uważają Państwo, że niniejsza strona internetowa zawiera błędy, nie jest kompletna lub mogłaby zostać poprawiona.

Więcej informacji?